Vaša lokacija:

Početna stranica | Proizvodi | Obrada otpadnih voda | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PRALIŠTA MARINA

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PRALIŠTA MARINA

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PRALIŠTA MARINA vita-mar-main

NAMJENA UREĐAJA

VITA MAR 2011 uređaj je namijenjen za pročišćavanje otpadnih voda nastalih na pralištima brodova u marinama i brodogradilištima, opterećenih teškim metalima iz boja protiv obrastanja te drugih zaštitnih premaza koji sadrže povišene koncentracije teških metala.

Otpadne vode iz prališta brodova u marinama i brodogradilištima nastaju tokom redovitog održavanja , servisiranja i pranja brodova, skidanjem starog sloja premaza protiv obrastanja sa trupa broda prije novog nanošenja antivegetativne zaštite. Tako nastale otpadne vode opterećene su povećanom koncentracijom organskih čestica i iznimno visokim koncentracijama teških metala (najčešće bakra, cinka i olova) koje višestruko prelaze granične vrijednosti potrebne za ispust u prirodni prijemnik.

TEHNOLOGIJA

Uređaj VITA MAR 2011 korištenjem nove tehnologije postupcima elektrokemijske obrade(EC) vode, elektrokoagulacijom, flokulacijom i dezinfekcijom te gravitacijskim taloženjem suspendiranih nečistoća, omogućava izlazne vrijednosti sadržaja efluenata pogodnih za ispust u prirodni spremnik sukladno pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08, NN 107/95 i NN 150/05) i ili ponovnu upotrebu istih.

Proces pročišćavanja provodi se u nekoliko faza(prema shemi) :

  1. Punjenje i priprema vode: Onečišćena voda skuplja se u glavni sabirni tank te se provodi grubo odvajanje taloga .
  2. Elektrokemijska obrada : Unutar reakcijske posude uz elektro kemijsku obradu vrši se areacija te dezinfekcija uz generiranje flokula koje cirkulacijom u reakcijskom tanku vrše pročišćavanje od preostalih nečistoća i teških metala.
  3. Taloženje: U ovom stupanju voda se prebacuje u taložni spremnik gdje se odvija taloženje taloga na dnu spremnika.
  4. Filtracija: U ovoj fazi dolazi do odvajanja čiste vode od taloga te se višak mulja otpušta u zaseban spremnik , a ostatak pročišćene vode odlazi u prirodni spremnik . Prikupljeni talog se odvozi na predviđeno zbrinjavanje.

shema

OSNOVNI OPIS

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda VITA MAR 2011 sastoji se od kompozitnog kućišta sa metalnom konstrukcijom. Unutar uređaja nalazi se reakcijski spremnik i spremnici za taloženje sa svom pripadajućom opremom potrebnom za pretakanje i regulaciju razine nivoa te elektroničkim upravljanjem (PLC uređajem). Detekcija stanja uređaja VITAS MAR 2011 vrši se opreko GPRS modula putem SMS poruke u dogovoru sa proizvođačem.

PREDNOSTI UREĐAJA U ODNOSU NA TRENUTNO DOSTUPNU TEHNOLOGIJU

  • Uređaj ne zahtjeva primjenu koagulanata i flokulanata kao ni drugih kemikalija koje zahtijevaju posebne uvjete rukovanja i skladiÅ¡tenja
  • Nastaje 3-10 puta manje otpadnog mulja koji se brzo taloži i suÅ¡i budući da se sastoji najvećim dijelom od metalnih oksi-hidroksida. Prema sastavu eluata mulj se klasificira kao inertni otpad.
  • U izlaznom efluentu se ne povećava sadržaj ukupne otopljene tvari zbog čega je pročišćena voda pogodna za ponovnu upotrebu;
  • Uređaj je u potpunosti automatiziran te ne zahtjeva zapoÅ¡ljavanje operatera
  • Nadzor procesa prati se iz srediÅ¡njice proizvođača uređaja

INSTALIRANJE UREĐAJA

Jednostavnost i inovativnost našeg rješenja omogućuje jednostavnu i brzu montažu na predviđeno mjesto spajanjem preko vijčanih spojeva. Izbor spojne tehnike ovisi od podloge i mjesta ugradnje. Kompaktnom izvedbom te primjenom kvalitetnih i pogodnih materijala za eksploataciju u blizini mora osiguravamo trajnost te visoku pouzdanost našeg uređaja za pročišćavanje sa skladnim uklapanjem u okolinu.

Za ispravno instaliranje uređaja potrebno je osigurati prijemi spremnik te spremnik otpadnoga mulja.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

vita-mar01 vita-mar02 vita-mar03 vita-mar04 vita-mar05 vita-mar06 vita-mar07 vita-mar08 vita-mar09 vita-mar10 vita-mar11 vita-mar12

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VITA MAR 2011

Kapacitet uređaja kao i ostali parametri prilagodljivi su potrebama korisnika, a karakteristike osnovne verzije uređaja koja zadovoljava potrebe marine od 800 vezova dane su u tablici:

Naziv uređaja:

VITA MAR 2011

 

Kapacitet:

400 l/h

Ukupno instalirana snaga:

3500 W

Prosječna potrošnja:

1,3 kW/h

Priključna snaga:

400 V/ 50 Hz

Masa praznog uređaja:

cca. 2100 kg

 

Osnovne dimenzije uređaja možete vidjeti ovdje .

PARAMETRI PREČIŠĆENE VODE

Ukupne koncentracije elemenata i drugi parametri važni kod ocjenjivanja onečišćenja otpadne vode iz prališta marina te maksimalno dozvoljene koncentracije za prikazani parametar, prikazani su u tablici. Dani rezultati prikazuju srednje vrijednosti otpadnih voda iz prališta marina prije te nakon tretmana otpadne vode uređajem.

Parametar

Ulazna otpadna voda

MDK*

Pročišćena voda
Vrijednosti parametara

Postotak uklanjanja

V (mg/L)

1,098

0,05

n.d.

100,00

Cr (mg/L)

1,988

0,1

0,013

99,09

Fe (mg/L)

12,500

2

0,061

99,04

Ni (mg/L)

0,134

0,5

0,017

90,30

Cu (mg/L)

56,170

0,5

0,095

99,82

Zn (mg/L)

33,880

2

0,120

99,63

Pb (mg/L)

0,690

0,5

n.d.

100,00

pH

7,25

6,5-9

7,40


TDS (mg/L)

1040

-

1040


EC (mS/cm)

1,49

-

1,49


Cl- (mg/L)

194

-

194


TOC (mg/L)

130

30

15

91,54

KPK (mg/L)

215

125

51

84,65

* Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (Narodne novine broj 94/08)

Vrijednosti parametara izmjerene u eluatu otpadnog mulja i granične vrijednosti parametara eluata inertnog otpada

Parametar

DIN38414-S4 eluat (mg/L)

MDK*

V

<0,001

-

Cr

0,002

0,5

Fe

0,012

-

Ni

<0,001

0,4

Cu

1,024

2

Zn

0,088

4

Pb

<0,001

0,5

TDS

490

4000

TOC

55

30000

* Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine broj 117/07)

Usporedba kvalitete izlaznog efluenta između elektrokemijske obrade (EC) koji koristi naš uređaj VITA MAR 2011 i klasičnih fizičko-kemijskih postupaka pročišćavanja

Parametar

Ulaz

Vita Mar 2011,

EC

FeCl3

NaOH

CaO

CaO+
FeCl3

MDK*

Fe (mg/L)

3,97

0,007

0,105

0,612

0,128

0,136

2

Cu (mg/L)

8,12

0,012

0,262

5,428

0,178

0,008

0,5

Zn (mg/L)

11,16

0,069

0,164

2,371

0,138

0,060

2

Boja (PtCo)

8370

9

254

333

118

89


Mutnoća (NTU)

1300

0

19

32

10

4


Vodljivost (mS/cm)

4,20

4,2

9,59

9,71

9,26

5,73


TDS (mg/L)

2920

2920

6780

6950

6470

3930


TOC (mg/L)

70

23

50

57

48

62

30

KPK (mg/L)

5890

48

128

150

269

159

125

* Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (Narodne novine broj 94/08)

Usporedba volumena i mase mulja nastalog nakon pročišćavanja elektrokoagulacijom (EC) koju primjenjujemo unutar našeg uređaja VITA MAR 2011 u odnosu na dostupne fizičko-kemijske metode

Metoda obrade

Volumen (mL/L)

Masa (g/L)

EC

50

1,5

FeCl3

300

5,5

NaOH

256

4,6

CaO

128

15

CaO+FeCl3

300

15

Primjer ispitnih parametara izlaznih i ulaznih tehnoloških voda marina .

Parametar

Mjerna jedinica

Ulazna otpadna voda

Pročišćena otpadna voda VITA MAR 2011

MDK*

Postotak uklanjanja

KPK (Cr)

 

132

59

125

55,3

Ukupna suspendirana tvar (105 °C)

 

140

24

35

82,8

BPK5

 

14

11

25

21,4

Krom VI

 

0,03

0,01

0,05

66,6

Bakar

 

8,26

0,04

0,1

99,51

Cink

 

3,47

0,14

1

95,96

Željezo

 

7,59

0,48

2

93,67

* Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (Narodne novine broj 94/08)

 ZIK - svjedodžba

 Uvjerenje o ispitivanju